OBVESTILO OKP D.O.O. GLEDE OMEJITEV PRI PORABI PITNE VODE