OBVESTILO – oprostitev plačila NUSZ

Objavljeno: 30. decembra 2015

Šifra zadeve: 4220-0037/2015-2

Datum: 29.12.2015

 

OBVESTILO

 

Občinska uprava poziva vse, ki  izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila NUSZ v letu 2016, kot to določa 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003) v petem do sedmem odstavku, da prošnjo za oprostitev, skupaj s dokazili, predložijo občinski upravi najkasneje do 31.01.2016

 V kolikor do tega roka, vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih Odloka.

Vloga za oprostitev  je na voljo na spletni strani Občine Rogatec ali na sedežu občine v pisarni št. 3.

Prav tako pozivamo vse občane, da pristojnemu občinskemu organu  do spodaj navedenega roka javijo morebitne spremembe ( naslov, lastništvo itd.), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2015.

 

Nataša Lavrič

direktorica občinske uprave