Obvestilo: podaljšanje popolne zapore JP 858371 Cerije, med stac. 1225 (Vodušek) in 1840 (Beloševič)

Objavljeno: 6. maja 2024

Popravek obvestila dne 13.5.2024 – popolna zapora ceste bo do ponedeljka, 20.5.2024.

Obveščamo vas, da bo popolna (24h/dan) zapora JP 858371 Cerije, med stac. 1225 (Vodušek) in 1840 (Beloševič) do ponedeljka, 13.5.2024.

Razlog je izgradnja optičnega omrežja in sanacija vodovodnega omrežja.