Obvestilo: podaljšanje zapore zaradi sanacije plazu do ponedeljka, 11.12.2023

Objavljeno: 8. decembra 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi sanacije plazu, v času od 07.00 do 16.00 ure, do 11.12.2023 popolna zapora javne kategorizirane občinske ceste JP 858371 od stac. 150 do 1179.

Obvestilo: popolna zapora javne kategorizirane občinske ceste