OBVESTILO: rok za vložitev vloge za oprostitev plačila NUSZ v letu 2017