OBVESTILO: rok za vložitev vloge za oprostitev plačila NUSZ v letu 2017

Objavljeno: 29. decembra 2016