Obvestilo: POPOLNA ZAPORA OBČINSKIH CEST: LC 358061- Rudijev dom, na stacionaži od 0 m do 580 m ter JP 858731 – gasilski dom (v celoti)

Objavljeno: 8. septembra 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje meteorne kanalizacije pri gasilskem domu Donačka Gora, v ponedeljek, 11.9.2023 in v torek, 12.9.2023, zaprta občinska cesta JP 858731 – gasilski dom (v celoti) in LC 358061 – Rudijev dom, na stacionaži od 0 m do 580 m (do vključno hišne številke Donačka Gora 8).

Obvoz bo mogoč po državni cesti R3 689/6260 Kozminci – Žetale – Rogatec in občinski cesti JP 858551, od koder bo možen dostop tudi do stanovanjskih hiš v območju zapore ceste, in sicer do št. Donačka Gora 5«.