Obvestilo strankam Upravne enote Šmarje pri Jelšah glede prijave začasnega prebivališča