ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM – CESTE 11, ROGATEC