Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Objavljeno: 19. aprila 2024