Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec (delovni osnutek)

Objavljeno: 30. septembra 2019