Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS – dovoljene izjeme za kmetijstvo

Objavljeno: 1. aprila 2020

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.38/2020 z dne 29. 3. 2020) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (1. člen). Vendar odlok dovoljuje izjeme (3. člen), med njimi opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, prihod in odhod na delo in izvajanje delovnih nalog, ki jih lahko posameznik opravlja po vsej Sloveniji oziroma izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Odlok ne navaja, da bi moral imeti posameznik ob prehodu v drugo občino imeti s seboj posebno dovoljenje. Primeri opravljanja dovoljenih dejavnosti so: prodaja in dostava pridelkov in predelanih proizvodov s kmetije do kupca v drugi občini, klanje goveda in nakup živine v drugi občini, prodaja in dostava sadik zelenjave,  spomladanska dela v sadovnjakih, vinogradih, hmeljiščih in drugih trajnih nasadih, delo na njivskih površinah (saditev krompirja, gnojenje njiv, priprava za setev koruze), delo v steklenjakih in plastenjakih, skrb za čebele, konje in ostale živali v drugi občini, ipd.

Poleg tega Odlok (3. člen) posameznikom dovoljuje dostop do trgovin z živili ter do kmetijske neposredne prodaje, do mest za prodajo hrane za živali, do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in prodajo trgovin s semeni, krmili in gnojili, in sicer v lastni občini, oz. v drugi občini, če omenjene storitve niso zagotovljene v občini prebivališča.

Ne glede na to, da v Odloku ni zahtevano posebno dovoljenje za prehod v drugo občino, predlagamo, naj imajo posamezniki s seboj dokument, s katerim bodo lahko preprosto in hitro potrdili svoj namen dejavnosti v drugi občini v primeru kontrole s strani policije.

Vsebino odloka najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202038

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano