Odstranjevanje vegetacije in prenehanje odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih – obvestilo Direkcije RS za vode

Objavljeno: 6. novembra 2018