Odstranjevanje vegetacije in prenehanje odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih – obvestilo Direkcije RS za vode