ODZIVNOST V PROGRAM SVIT

Objavljeno: 25. aprila 2018

V Sloveniji se je v program SVIT v letu 2017 odzvalo 62% vabljenih. Vsaka tretja oseba se v program ne odzove, v Rogatcu je ta delež še večji. V lanskem letu se je v Rogatcu v program SVIT odzvalo 53% vabljenih, 58% žensk in 47% moških.

Kljub nizki odzivnost v program SVIT v Rogatcu, je spodbuden podatek, da se odzivnost vsako leto v primerjavi s predhodnim letom poveča. V letu 2017 se je odzivnost v program povečala za skoraj 4%, v Sloveniji za 0.32%.

Z vključitvijo v program SVIT lahko učinkovito vplivamo na ohranjanje zdravih let življenja, ne le izboljšamo statistično podobo odzivnosti v program v svojem kraju.

 

ZD Šmarje pri Jelšah