Omejitve pri gibanju, zbiranju, gostinstvu in rekreaciji