OPPN ZA OBVOZNICO TRŠKEGA JEDRA ROGATEC (premik R2 432/1284 Rogatec-Majšperk)