Oprostitev plačila NUSZ v letu 2020

Objavljeno: 8. januarja 2020

Občinska uprava poziva vse, ki  izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila NUSZ v letu 2020, kot to določa 12. člen Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Ur.list RS, št. 133/2003) v petem do sedmem odstavku, da prošnjo za oprostitev, skupaj s dokazili, predložijo občinski upravi najkasneje do 31.01.2020.

 V kolikor do tega roka, vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih Odloka.

Vloga za oprostitev  je na voljo na spletni strani Občine Rogatec ali na sedežu občine v pisarni št. 3.

Prav tako pozivamo vse občane, da pristojnemu občinskemu organu  do zgoraj navedenega roka javijo morebitne spremembe (naslov, lastništvo itd.), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2019.