Občinska volilna komisija

V Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec  se imenujejo:

– predsednica: Patricia Goručan, Linhartova ulica 18, 3250 Rogaška Slatina,

– namestnica predsednice: Gabrijela Antolinc, Velike Rodne 29, 3250 Rogaška Slatina,

– članica: Mirela Ozvaldič, Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec,

– namestnica članice: Nevenka Mrkša, Steklarska ulica 16, 3252 Rogatec,

– član: Leopold Šturbej, Žahenberc 56e, 3252 Rogatec,

– namestnica člana: Sonja Polajžar Bele, Sv. Jurij 4b, 3252 Rogatec,

– član: Vlado Antolič, Lerchingerjeva ulica 5, 3252 Rogatec in

– namestnik člana: Aleš Bele, Žahenberc 42, 3252 Rogatec.

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec