Občinska volilna komisija

– predsednica: Patricia Goručan

– namestnica predsednice: Katja Grosek

– članica: Sonja Polajžar Bele

– namestnica članice: Adriana Krivec

– članica: Nevenka Mrkša

– namestnica članice: Cvetka Kos

– član: Vlado Antolič

– namestnik člana: Jani Pavlovič

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec