Občinski svet

Občinski svet Občine Rogatec šteje dvanajst članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah po proporcionalnem volilnem sistemu.

 

Za mandatno obdobje 2019 – 2022 so bili svetniki izvoljeni 18. 11. 2018

Fredi Ferčec, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SD – Socialni demokrati
Suzana Zalezina, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati
Brigita Vodušek, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Socialni demokrati
Viljem Prevolšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Hrast
Viktor Božak, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka
Andrej Turk, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka
Mojca Šmit, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka
Vili Bukšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
Slavko Pavlovič, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati
Izidor Kitak, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati
Marija Završki Fric, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati

 

Za mandatno obdobje 2014 – 2018 so bili svetniki izvoljeni 5. oktobra 2014.

• Jelka Bilušić, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
• Viktor Božak, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Vili Bukšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Fredi Ferčec, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati
• Martin Korez, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Agica Kunstek, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Jolanda Pavlovič, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Mojca Šmit, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Anton Polajžar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Slovenska ljudska stranka
• Viljem Prevolšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Anton Roškar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Irena Kitak, imenovana kot nadomestna članica v 1. volilni enoti, iz liste Nova Slovenija – krščanski demokrati

 

Za mandatno obdobje 2010 – 2014 so bili svetniki izvoljeni 10. oktobra 2010.
Anton Roškar, NSi
Zvonko Vražić, NSi
Viktor Božak, SDS
Jelka Bilušić, DeSUS
Viljem Prevolšek, LDS
Anton Polajžar, SLS
Velimir Novak, Lovska družina Rogatec
Fredi Ferčec, SD
Vili Bukšek, NSi
Vincenc Bele, SDS
Martin Korez, Zares – nova politika
Irena Kitak, NSi

Dodaj odgovor