Občinski svet

Občinski svet Občine Rogatec šteje dvanajst članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah po proporcionalnem volilnem sistemu.

 

Za mandatno obdobje 2018 – 2022 so bili svetniki izvoljeni 18. 11. 2018

FREDI FERČEC, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SD – Socialni demokrati, e-pošta: fredi.fercec@gmail.com, tel.: 041 699 267

 

 

SUZANA ZALEZINA, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati, e-pošta: suzana.zalezina@gmail.com, tel.: 040 723 930

 

BRIGITA VODUŠEK, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Socialni demokrati, e-pošta: brigita.vodusek1@gmail.com, tel.: 041 822 095

 

 

 

VILJEM PREVOLŠEK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Hrast

 

 

VIKTOR BOŽAK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka, e-pošta: vikibozak@gmail.com, viki.bozak@siol.net,  tel.: 031 669 731

 

 

ANDREJ TURK, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka, e-pošta: andrej.turk30@gmail.com, tel.: 031 338 868

 

 

MOJCA ŠMIT, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka, e-pošta: mojca.smit@rogatec.si, tel.: 040 218 157

 

 

VILI BUKŠEK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, e-pošta: vili.buksek@siol.net, tel.: 041 769 669

 

 

SLAVKO PAVLOVIČ, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati, e-pošta: pavlovic.slavko@siol.net, tel.: 040 814 270

 

 

 

IZIDOR KITAK, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati, e-pošta: kitakizidor@gmail.com, tel.: 041 203 253

 

 

MARIJA ZAVRŠKI FRIC, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, e-pošta: fric.maja@gmail.com, tel.: 041 659 331

 

 

IRENA KITAK, imenovana kot nadomestna članica v 1. volilni enoti, iz liste Nova Slovenija – krščanski demokrati, e-pošta: irena.kitak1@gmail.com, tel.: 041 642 418

 

Za mandatno obdobje 2014 – 2018 so bili svetniki izvoljeni 5. oktobra 2014.

• Jelka Bilušić, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
• Viktor Božak, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Vili Bukšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Fredi Ferčec, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati
• Martin Korez, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Agica Kunstek, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Jolanda Pavlovič, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Mojca Šmit, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Anton Polajžar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Slovenska ljudska stranka
• Viljem Prevolšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Anton Roškar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Irena Kitak, imenovana kot nadomestna članica v 1. volilni enoti, iz liste Nova Slovenija – krščanski demokrati

 

Za mandatno obdobje 2010 – 2014 so bili svetniki izvoljeni 10. oktobra 2010.
Anton Roškar, NSi
Zvonko Vražić, NSi
Viktor Božak, SDS
Jelka Bilušić, DeSUS
Viljem Prevolšek, LDS
Anton Polajžar, SLS
Velimir Novak, Lovska družina Rogatec
Fredi Ferčec, SD
Vili Bukšek, NSi
Vincenc Bele, SDS
Martin Korez, Zares – nova politika
Irena Kitak, NSi