Občinski svet

Občinski svet Občine Rogatec šteje dvanajst članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah po proporcionalnem volilnem sistemu.

Za mandatno obdobje 2022 – 2026 so bili svetniki izvoljeni 20. 11. 2022

Antolič Robert, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Slovenske demokratske stranke, e-pošta: robi.antolic@gmail.com

Kramberger Blaž, izvoljen v 1. volilni enoti, na Listi za razvoj Rogatca, e-pošta: kramberger.blaz@gmail.com, tel.: 041 295 445

Mikolič Tomaž, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov, e-pošta: mikolictomaz@gmail.com, tel.: 040 804 475

Novak Andreja, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Socialnih demokratov, e-pošta:andreja.novak12@gmail.com, tel.: 041 956 288

Novak Velimir, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov, tel.:  041 916 814

Pavlovič Jolanda, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov, e-pošta: pavlovic.jolanda@gmail.com, tel.: 040 814 271

Pavlovič Slavko, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov, e-pošta: pavlovic.slavko@siol.net, tel.: 040 814 270

Plavčak Tomaž, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov, e-pošta: tomaz233@gmail.com, tel.: 051 757 017

Polajžer Anja, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi Oživimo Rogatec – #ozivimorogatec, e-pošta: polajzer.anja@gmail.com, tel.: 040 306 996

Rehar Leon, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Socialnih demokratov, e-pošta: leon.rehar@outlook.com, tel.: 041 763 493

Turk Andrej, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Slovenske demokratske stranke, e-pošta: andrej.turk30@gmail.com, tel.: 031 338 868

Vodušek Brigita, izvoljena v 2. volilni enoti, na Listi za razvoj Rogatca, e-pošta: brigita.vodusek1@gmail.com, tel.: 041 822 095

 

 

Za mandatno obdobje 2018 – 2022 so bili svetniki izvoljeni 18. 11. 2018

 

FREDI FERČEC, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SD – Socialni demokrati

SUZANA ZALEZINA, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati

BRIGITA VODUŠEK, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Socialni demokrati

VILJEM PREVOLŠEK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Hrast

VIKTOR BOŽAK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka

ANDREJ TURK, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka

MOJCA ŠMIT, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SDS – Slovenska demokratska stranka

VILI BUKŠEK, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati

SLAVKO PAVLOVIČ, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati

IZIDOR KITAK, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi NSi- Nova Slovenija – krščanski demokrati

MARIJA ZAVRŠKI FRIC, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati

IRENA KITAK, imenovana kot nadomestna članica v 1. volilni enoti, iz liste Nova Slovenija – krščanski demokrati

 

Za mandatno obdobje 2014 – 2018 so bili svetniki izvoljeni 5. oktobra 2014.

• Jelka Bilušić, izvoljena v 1. volilni enoti, na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
• Viktor Božak, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Vili Bukšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Fredi Ferčec, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi Socialni demokrati
• Martin Korez, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Agica Kunstek, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Jolanda Pavlovič, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Mojca Šmit, izvoljena v 2. volilni enoti, na listi Slovenska demokratska stranka – SDS
• Anton Polajžar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Slovenska ljudska stranka
• Viljem Prevolšek, izvoljen v 1. volilni enoti, na listi SMC – Stranka Mira Cerarja
• Anton Roškar, izvoljen v 2. volilni enoti, na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati
• Irena Kitak, imenovana kot nadomestna članica v 1. volilni enoti, iz liste Nova Slovenija – krščanski demokrati

 

Za mandatno obdobje 2010 – 2014 so bili svetniki izvoljeni 10. oktobra 2010.
Anton Roškar, NSi
Zvonko Vražić, NSi
Viktor Božak, SDS
Jelka Bilušić, DeSUS
Viljem Prevolšek, LDS
Anton Polajžar, SLS
Velimir Novak, Lovska družina Rogatec
Fredi Ferčec, SD
Vili Bukšek, NSi
Vincenc Bele, SDS
Martin Korez, Zares – nova politika
Irena Kitak, NSi