UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Objavljeno: 21. januarja 2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL:

Popisi sklop 1

Popisi sklop 2

Popisi sklop 3

Popravek popisov Sklop 1 – 27.1.2014:

Popisi sklop 1.-popravek

 

SKICE

– Gradbeno obrtniški del in instalacije

Okna 1Okna 2, Vrata 2, Vrata 3, Vrata 4Vrata1

fasade vzhod nadstropje vzhod- tloris prerez A-A- vzhod prerez B-B- vzhod pritličje vzhod- tloris

fasade zahod nadstropje zahod-tloris podstrešje zahod- tloris prerez A-A- zahod prerez B-B- zahod prerez C-C- zahod prerez D-D- zahod pritličje zahod-tloris

STRMOL_PZI_ELEKTRO

Grad Strmol_PZI_ogrevanje nadstropje-Z Grad Strmol_PZI_ogrevanje pritličje-Z Grad Strmol_PZI_ogrevanje, plin nadstropje-V Grad Strmol_PZI_ogrevanje, plin- prtiličje V Grad Strmol_PZI_prikaz dovoda plina in odvoda dimnih plinov Grad Strmol_PZI_situacija komunalnih vodov in priključkov cel objekt Grad Strmol_PZI_tehnološki shemi kotlovnic Grad Strmol_PZI_vgradne mere sanitarnih el. in pre. ventilov Grad Strmol_PZI_vodovod, kanalizacija prezračevanje pritličje V Grad Strmol_PZI_vodovod, kanalizacija, prezračevanje nadstropje V Grad Strmol_PZI_vodovod, kanalizacija, prezračevanje nadstropje-Z Grad Strmol_PZI_vodovod, kanalizacija, prezračevanje pritličje Z Graščina Strmol (tehnično poročilo) PZI – strojne inštalacije sestavnica stroja

 

– Oprema

Tloris nadstropja V-prikaz opreme Tloris nadstropja Z-prikaz opreme Tloris pritličja Z-prikaz opreme Tloris pritličje V-prikaz opreme

 

Popravek skic: 27.1.2014

– Gradbeno obrtniški del in instalacije

vrata2-popravek, vrata3-popravek, vrata4-popravek, vrata1-popravek