Pobuda za pripravo DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

Objavljeno: 21. junija 2016

 

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh javno objavilo

Pobudo za pripravo DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec.

 

Več na spletni strani Ministrstva.

 

Povzetek za javnost

Javno naznanilo