POČITNIŠKO DELO ZA MLADE OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 5. junija 2023

 

K prijavi vabljeni:

 dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Rogatec in članstvom v študentskem servisu za leto 2023.

 Razpisanih je 10 mest za počitniško delo; predvidoma bo vsak dijak/študent imel možnost počitniško delo opravljati 5 dni.

 Po dogovoru s prijavljenimi in z mentorji se bo opravljanje počitniškega dela izvajalo v juliju in avgustu 2023.

 Plačilo bo po zakonsko določeni minimalni urni postavki za študentsko delo:

 BRUTO: 6,92 € / NETO: 5,85 €.

 Dijaki/študentje bodo razporejeni po interesu in zmožnostih na naslednje delovne naloge:

–           pomoč pri vzdrževanju,

–           pomoč pri izdelavi izdelkov Rokodelskega centra Rogatec,

–           pomoč pri pripravljanju in izvedbi dogodkov,

–           pomoč pri različnih priložnostnih opravilih.

Življenjepis pošljite na elektronski naslov: anamarija.tepes@rogatec.si najkasneje do 26. 6. 2023.

 Na isti elektronski naslov lahko naslovite morebitna vprašanja.

 V primeru večjega števila prijav od razpisanih mest bodo imeli prednost mlajši kandidati.

 Za vse prijavljene bo organiziran dan spoznavanja z institucijama Občino Rogatec in Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, vsi sprejeti dijaki/študentje pa bodo imeli organizirano tudi enotno uvajanje.

 Vabljeni k prijavi na počitniško delo v Rogatcu za Rogatec!