POČITNIŠKO DELO ZA MLADE OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 27. junija 2024

K prijavi vabljeni:

dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Rogatec in članstvom v študentskem servisu za leto 2024.

Razpisanih je 10 mest; predvidoma bo imel vsak izbran dijak/študent možnost počitniško delo opravljati 5 zaporednih dni, prišteje pa se jim tudi dan uvajanja (skupno torej 6 dni).

Obvezno skupno uvajanje bo potekalo v ponedeljek, 8. 7. 2024, od 10. do 16. ure.

Delo se bo izvajalo od torka do sobote, s pričetkom ob 10. in zaključkom ob 16. uri, dijaki/študentje bodo razporejeni v termine:

–              9. 7. – 13. 7.,

–              16. 7. – 20. 7.,

–              23. 7. – 27. 7.,

–              30. 7. – 3. 8.,

–              6. 8. – 10. 8..

Dijaki/študentje bodo razporejeni na dvorec Strmol in na Muzej na prostem Rogatec, kot pomoč na info točki in za razna priložnostna opravila tekom odpiralnega časa za obiskovalce obeh enot.

Plačilo bo po zakonsko določeni minimalni urni postavki za študentsko delo:

BRUTO: 7,21 € / NETO: 6,20 €.

Za prijavo na počitniško delo pošljite življenjepis na elektronski naslov: anamarija.tepes@rogatec.si, najkasneje do srede, 3. 7. 2024.

Na isti elektronski naslov lahko naslovite morebitna vprašanja.