POČITNIŠKO DELO ZA MLADE OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 5. julija 2022

K prijavi vabljeni:

dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Rogatec in članstvom v študentskem servisu za leto 2022.

Razpisanih je 10 mest za počitniško delo; predvidoma bo vsak dijak/študent imel možnost počitniško delo opravljati 5 dni.

Po dogovoru s prijavljenimi in z mentorji se bo opravljanje počitniškega dela izvajalo v juliju in avgustu 2022.

Plačilo bo po zakonsko določeni minimalni urni postavki za študentsko delo, ki od 15. januarja 2022 znaša:

BRUTO: 6,17 € / NETO: 5,21 €.

Dijaki/študentje bodo razporejeni po interesu in zmožnostih na naslednje delovne naloge:

–           pomoč pri vzdrževanju,

–           pomoč pri izdelavi izdelkov Rokodelskega centra Rogatec,

–           pomoč pri pripravljanju in izvedbi dogodkov,

–           pomoč pri različnih priložnostnih opravilih.

Krajši življenjepis in krajše motivacijsko pismo (največ 300 besed) pošljite na elektronski naslov: anamarija.tepes@rogatec.si najkasneje do 14. 7. 2022.

Na isti elektronski naslov lahko naslovite morebitna vprašanja.

V primeru večjega števila prijav od razpisanih mest bodo imeli prednost mlajši kandidati in pa kandidati z boljše ocenjenimi motivacijskimi pismi.

Za vse prijavljene bo organiziran dan spoznavanja z institucijama Občino Rogatec in Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, vsi sprejeti dijaki/študentje pa bodo imeli organizirano tudi enotno uvajanje.

Vabljeni k prijavi na počitniško delo v Rogatcu za Rogatec!