Podaljšanje roka: Javni poziv občanom za podajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

Objavljeno: 29. septembra 2023

Spoštovani!

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za sprejem pobud za spremembo namenske rabe, in sicer do 31.12.2023.

Občina Rogatec

Javni poziv občanom za podajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč