Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za namen volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije