POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Objavljeno: 25. avgusta 2022