POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA NAMEN ZAKONODAJNIH REFERENDUMOV

Objavljeno: 2. novembra 2022