Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen zakonodajnega referenduma ZIUGDT