Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen zakonodajnega referenduma ZIUGDT

Objavljeno: 26. julija 2017