POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE