Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen volilne kampanje za volitve predsednika republike