Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za namen volilne kampanje za volitve predsednika republike

Objavljeno: 24. avgusta 2017