POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G)