POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZIUGDT