Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Objavljeno: 6. junija 2014