POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST – REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH