POMOČ OBČANOM OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 21. marca 2020

Štab Civilne zaščite občine Rogatec ponovno objavlja, da je za pomoč občankam in občanom dosegljiv na tel. št. 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik Civilne zaščite) in tel. št. 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite) ter el. naslovu: cz@rogatec.si.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste izrazili pripravljenost za pomoč, kajti v prihodnjem tednu bo potreb po pomoči gotovo vse več in vas bom bomo vsekakor potrebovali.

Zadržujte se doma in upoštevajte ODLOK o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji!

Obenem vas obveščamo, da so trgovine z živili od danes naprej lahko odprte od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure. Ob tem pa ne pozabite, da imajo med 8. in 10. uro prednost pri nakupu in vstopu ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice ter, da so ob nedeljah in dela prostih dnevih zaprte.

Priporočamo vam, da nakupe opravljate čim bolj poredko in za več dni skupaj.