Ponovitev javnega naročila: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023

Objavljeno: 28. junija 2021