Poostren nadzor – invalidi

Objavljeno: 28. novembra 2022

Medobčinsko redarstvo bo v zvezi Mednarodnega dneva invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, v dneh od 28. novembra do 4. decembra na območjih občin izvajalo poostren nadzor na upravičenostjo parkiranja na parkirnih prostorih za invalide. Redarji bodo zoper kršitelje dosledno ukrepali.

 Na označenih parkirnih prostorih za invalide je parkiranje dovoljeno le voznikom (upravičencem), ki imajo parkirno karto, ki jo je izdala upravna enota. Parkirno karto lahko pridobijo osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo, osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro, težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost, osebe, ki imajo najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida, mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju ter zdravstvene službe, socialne službe in invalidske organizacije, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

 Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto. Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila. Upravičenci, oz. imetniki parkirne karte lahko parkirajo tudi na parkirnem mestu, ki ni označeno za invalide. V kolikor parkirajo na takšnem mestu in želijo uveljavljati pravice, ki jim jih daje izdana parkirna karta, morajo vozilo obvezno označiti z veljavno parkirno karto. Osebe z izdano parkirno karto lahko za največ dve uri parkirajo vozila tudi na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev cestnega prometa.

 Za prekršek, pri storitvi katerega voznik nima izdane parkirne karte je predpisana globa v višini 200 evrov. Z globo 40 evrov se kaznuje imetnik parkirne karte, ki vozila z njo ne označi. Prav tako se izreče globa 80 evrov vozniku, ki parkirno karto uporabi neupravičeno.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: (03)818-17-01; 818-17-34, F: 03 81-81-724

E:inspektorat@rogaska-slatina.si