Popolna pomična zapora JP 858531 Trebše – Bukovje

Objavljeno: 16. junija 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje optičnega omrežja v Občini Rogatec, v času od 16.06.2023 do 30.06.2023, popolna pomična zapora  javne kategorizirane občinske ceste JP 858531 Trebše – Bukovje, med stac. 0 do 535m. Obvoz bo skladno s prometno signalizacijo urejen po isti JP v smeti Trških Gorc in Trga.