Popolna pomična zapora LC 358061 Rudijev dom

Objavljeno: 16. junija 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje optičnega omrežja v Občini Rogatec, v času od 19.06.2023 do 26.06.2023, popolna pomična zapora  javne kategorizirane občinske ceste LC 358061  Rudijev dom, od stac. 0+757m do 0+1060m  (na skici št. 1) in med stac. 0+1060m do 0+2060m    (na skici št. 2)

Obvoz bo skladno s prometno signalizacijo urejen po javni kategorizirani občinski cesti po JP 859121 Rudijev dom – Antolinc – Vreš.

 

Od 26.06.2023 do 15.07.2023 bo delna pomična zapora oz. moten promet na javni kategorizirani občinski cesti JP 858641 Gornja vas  od stac. 0-700m, ter na JP 859091 Butolen stac. 0-360m   (na skici št. 3) – OBVOZA NI