Popolna zapora javne kategorizirane občinske ceste LC Rudijev dom 358061 od stac. 0,00 do 575,00 m

Objavljeno: 17. oktobra 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izvajanja investicijskega vzdrževanja cest v Občini Rogatec od srede, 18.10.2023 do vključno ponedeljka, 23.10.2023, v času od 7.00 do 17.00 ure, popolna zapora javne kategorizirane občinske ceste LC Rudijev dom 358061, od stac. 0,00 do 575,00 m, v obsegu kot je označeno na priloženi skici.

Obvoz bo urejen in označen z ustrezno prometno signalizacijo