Pošta Rogatec s 1. julijem 2020 začne poslovati kot pogodbena pošta