Postopno sproščanje ukrepov

Objavljeno: 17. aprila 2020

Vlada RS je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenij.

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov, se poleg že obstoječih izjem, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:

•15.prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno -inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,

•16.prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,

•17.specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,

•18.kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

•19.servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

•20.storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),

•21.osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,

•22.frizerski in kozmetični saloni,

•23.športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,

•24.saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

V prodajalnah iz petnajste in šestnajste točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom. Pri opravljanju dejavnosti se upošteva vsa navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstvain NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

Odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020.