Posvet na temo izgradnje postajališč za avtodome

Objavljeno: 30. januarja 2020

Nova zakonodaja je spremenila pravila gradnje postajališč za avtodome, o čemer so včeraj razpravljali na posvetu v sklopu sejma Alpe Adria, pri tem pa so poudarili, da je umestitev in izvedljivost odvisna od posamične lokacije in določil prostorskega akta za konkretno lokacijo.

Na posvetu, ki ga je Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji organizirala skupaj z Društvom turističnih novinarjev Slovenije in Gospodarskim razstaviščem, je gradbeno zakonodajo in pravila podrobneje predstavila Judita Thaler iz podjetja Urbi. Pojasnila je nove informacije glede na novo gradbeno (GZ) in prostorsko zakonodajo (zurep-2), dodala je še informacije o tem, kje, kako in s kakšno gradbeno dokumentacijo in upravnimi dovoljenji  se lahko gradi PZA, kam se ga lahko umešča in s kakšno namensko rabo se ga opredeljuje v občinskih prostorskih aktih.

 »Pri umeščanju postajališč za avtodome moramo upoštevati terenske in prometne razmere, bližino obstoječe poselitve, varstva in omejitve ter tudi sociološki vidik, hkrati pa so zelo pomembna tudi določila prostorskega akta za konkretno lokacijo. Ves čas poudarjamo, da je treba načrtovanje izpeljati v sodelovanju s strokovnjaki, a ne smemo pozabiti niti dobronamernih nasvetov uporabnikov, torej avtodomarjev,« je osnovno načelo umeščanja postajališč za avtodome v prostor strnil župan Občine Mirna in vodja projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji Dušan Skerbiš.

Posvet je povezoval Drago Bulc, zbrane je nagovorila državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, izkušnje s terena pa sta poleg mirnskega župana delila še župana občin Markovci in Novo mesto, Milan Gabrovec in Gregor Macedoni. Na posvetu so bili prisotni številni predstavniki občin-partneric v projektu (teh je danes 86) in potencialni investitorji, ki so se lahko o tehnični opremi pogovorili neposredno s predstavniki podjetij, ki ponujajo tovrstno opremo v Sloveniji: Caravan Ljubljana, Ekolux, Marina Planet, Palisada sistemi in PZA stebrički.

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji sicer sodeluje na letošnjem sejmu Alpe Adria tudi kot razstavljalec. Obiskovalci lahko brezplačne brošure z več kot 160 lokacijami za postanek in raziskovanje Slovenije prevzamejo v hali C pri članih Caravaning Cluba Slovenije.