POSVET O NOVOSTIH NA PODROČJU REGISTRACIJE NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V TURIZMU

Objavljeno: 25. oktobra 2017

Razvojna agencija Sotla vabi predstavnike nastanitvenih obratov na območju občin Obsotelja in Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogaška Slatina in Rogatec) na posvet, ki bo

V SREDO, 22. NOVEMBRA 2017, OB 9. URI V ATLANTIDA BOUTIQUE HOTELU (ROGAŠKA SLATINA).

 NAMEN POSVETA:

S 1. decembrom 2017 se bo vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija/spletni servis za poročanje podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi (eTurizem), ki ju bo vodil in upravljal AJPES. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate (NO) vpisati v RNO (najkasneje do 28. 2. 2018). Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročajo predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, SURS in občini, bodo po novem sledenje poročali preko spletne aplikacije/spletnega servisa eTurizem, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bodo NO predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo/servis eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo podatke o prihodih, prenočitvah in turistični taksi za posamezni NO pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije/servisa eTurizem).

NOVOSTI NA PODROČJU POROČANJA V TURIZMU BODO PREDSTAVILI:

  • Zdenka Kajdiž, vodja izpostave, Agencija za javnopravne evidence in storitve;
  • Sanja Potušek, mag.,višja policijska inšpektorica, Služba generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave;
  • Apolonija Oblak Flander, Statistični urad Republike Slovenije.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da vašo udeležbo PREDHODNO sporočite na rasotla@siol.net ali 03 817 18 60, najkasneje do 20. novembra 2017.