POTREBA PO REJNIŠKIH DRUŽINAH

Objavljeno: 23. novembra 2023

Nekateri otroci zaradi različnih socialnih okoliščin ne morejo prebivati v biološki družini, zato je zanje potrebno najti ustrezno namestitev. Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino pri osebah, ki niso njihovi starši.

Rejniško delo je odgovorno in zahtevno delo.  Je tudi hvalevredno, izpopolnjujoče in navdihujoče, saj rejniki z svojimi osebnostnimi značilnostmi, vzgojnimi pristopi in angažiranostjo ohranjajo oziroma izboljšujejo kvaliteto življenja otrok v rejništvu, ki jim to v matičnem okolju ni bilo omogočeno.

Če ste polnoletni, imate stalno bivališče v Sloveniji, zaključeno vsaj poklicno oz. strokovno izobrazbo,  ste poslovno sposobni, vam in partnerju ni odvzeta starševska skrb in nista pravnomočno obsojena, ter ste se našli v zgornjem zapisu, potem za več informacij kontaktirajte CSD Celje, Enoto Šmarje pri Jelšah, e naslov: gpcsd.smarje@gov.si ali na 03 818 16 50.