POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU GLEDE PREDLOGA O SPREMEMBI OBMOČJA NASELJA DONAČKA GORA

Objavljeno: 30. septembra 2021

Številka: 353-0013/2021-4

Datum:  27.9.2021

 

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU

GLEDE PREDLOGA O SPREMEMBI OBMOČJA NASELJA DONAČKA GORA

 Na podlagi 16. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) župan Občine Rogatec poziva k predhodnemu posvetovanju glede predloga o spremembi območja naselja Donačka Gora.

Predhodno posvetovanje se opravi v okviru predloga spremembe območja naselja Donačka Gora, ki vsebuje opis spremembe vključno z mnenjem geodetske uprave, elaborat za določitev območja naselja ter osnutek odloka, in je objavljen na spletni strani Občine Rogatec (https://obcina.rogatec.si), dostopen pa je tudi na sedežu občine.

Predhodno posvetovanje bo potekalo do vključno 18.10.2021.

Mnenja, predloge in pripombe k predlogu o spremembi območja naselja Donačka Gora, lahko do navedenega datuma podate pisno na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali na e – poštni naslov: obcina@rogatec.si

 

Župan Občine Rogatec

Martin Mikolič, l.r.

POZIV

Priloge: opis spremembe, elaborat, odlok