Poziv novim bolničarjem

Objavljeno: 7. decembra 2021

Pridružite se nam: postanite bolničar Rdečega križa Slovenije

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 76. členu opredeljuje enote in službe civilne zaščite, med njimi tudi enote za prvo pomoč. Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in čim prej po njem ter je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Laična prva pomoč traja toliko časa, dokler ne pride strokovna pomoč.

Pripadniki enot za prvo pomoč se izobražujejo na 45-urnih tečajih prve pomoči, znanje pa obnavljajo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči. Temeljno znanje, ki ga člani enot na tečajih pridobijo, je usmerjeno v preverjanje vitalnih življenjskih funkcij, oživljanje, preprečevanje krvavitev, prepoznavanje nenadnih bolezenskih stanj.

Če ste pripravljeni sodelovati v 6-članski ekipi prve pomoči RKS – Območnega združenja Šmarje pri Jelšah in občin Obsotelja in Kozjanskega, pomagati ljudem, zagotavljati zdravstveno varstvo na prireditvah, pomagati zdravstvenemu osebju v bolnišnicah in sodelovati na masovnih vajah z ostalimi službami zaščite in reševanja, nas pokličite na tel. (03) 818 65 80 ali  051 687 347 ali nam pišete na smarje.ozrk@ozrks.si. Prijave sprejemamo do 31. decembra 2021.

Več informacij v zloženki

 

Bolničarji prve pomoči Rdečega križa Slovenije