POZIV UČENCEM IN DIJAKOM ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK TER OBVESTILO OSTALIM ZAINTERESIRANIM

Objavljeno: 6. novembra 2020

Občina Rogatec bo, na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 10. 2020, v sodelovanju z VIZ OŠ Rogatec, v času izvajanja pouka na daljavo, organizirala pripravo in distribucijo brezplačnega toplega obroka za učence in dijake s prebivališčem v Občini Rogatec, ki tak obrok potrebujejo.

 

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

 

Prijave na brezplačni topli obrok so možne do 8. 11. 2020, do 17.00 ure oziroma za vsa nadaljnja naročila do 8.00 ure zjutraj za naslednji danna e-naslovu: tajnistvo@osrogatec.si

Topli obroki bodo na voljo predvidoma od torka, dne 10. 11. 2020, dalje.

Prav tako se lahko za prevzem toplega obroka proti plačilu, na naveden elektronski naslov, prijavijo tudi ostali učenci in dijaki ter drugi zainteresirani.

 

Vse dodatne informacije v  zvezi s prijavo in prevzemanjem toplih obrokov bodo objavljane sproti.