Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in v Sosvet za varnost

Objavljeno: 1. junija 2015