Poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Rogatec ter njihove namestnike

Objavljeno: 28. julija 2023

Občina Rogatec ima Občinsko volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Besedilo poziva: POZIV – za imenovanje ObVK

Obrazec: Obrazec – SPV Obrazec – ObVK (2x)